Y

"Don't Sigh Get Psi-ched!"

Fall 1991

Monica Cely
Robert Gibson
Stefani Jin
So Jung Rhee
Jing Yi Wen
Karen Wong